تیوپ های لیزری سری MS

تیوب لیزر سری MS یکی از دستاوردهای بخش تحقیق و توسعه ما می باشد . کیفیت برتر این محصول به دلیل استفاده از آخرین فناوریها در طول فرآیند تولید می باشد. این سری در مقایسه با انواع دیگر محصولات، دارای ویژگی هایی چون “کیفیت پرتو عالی، همگرایی پرتو طولانی تر و نصب آسان” است.

تیوپ های لیزری سری TP

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تیوپ های لیزری سری MS

تیوب لیزر سری MS یکی از دستاوردهای بخش تحقیق و توسعه ما می باشد . کیفیت برتر این محصول به دلیل استفاده از آخرین فناوریها در طول فرآیند تولید می باشد. این سری در مقایسه با انواع دیگر محصولات، دارای ویژگی هایی چون “کیفیت پرتو عالی، همگرایی پرتو طولانی تر و نصب آسان” است.

قطعات اپتیکی ساخت کشور آمریکا

طراحی کاملا فلزی دو سر تیوب

شیشه رزوناتور ساخت شرکت Schott آلمان

تکنولوژی جدید لایه نشانی کاتالیزور

کاربرد های تیوپ های لیزری سری MS

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کاربرد های تیوپ های لیزری سری TP

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کاربرد های تیوپ های لیزری سری MS

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خانواده تیوپ های لیزر سری MS

سری
MS
مدل قدرت میانگین قدرت حداکثر طول کامل عمر عملکرد سفارش
MS-12 95 وات 108 وات 1290 میلی متر 10000 ساعت
MS-14 115 وات 125 وات 1490 میلی متر 10000 ساعت
MS-16 135 وات 150 وات 1690 میلی متر 10000 ساعت
MS-18 155 وات 180 وات 180 میلی متر 10000 ساعت

خانواده تیوپ های لیزری سری TP

سری
TP
مدل قدرت میانگین قدرت حداکثر طول کامل عمر عملکرد سفارش
TP-12 95 وات 108 وات 1290 میلی متر 10000 ساعت
TP-14 115 وات 125 وات 1490 میلی متر 10000 ساعت
TP-16 135 وات 150 وات 1690 میلی متر 10000 ساعت
TP-18 155 وات 180 وات 180 میلی متر 10000 ساعت