تیوپ های لیزری سری TP

محصولات لیزر سری TP بر اساس تکنیک ها و فناوری های به کار رفته جدید به روز شده اند. 20٪ افزایش توان و 30-100٪ افزایش عمر کاری نتیجه این ارتقا بوده است . این سری به دلیل عملکرد خوب و کارایی بهتر آن توسط بازار مورد انتخاب مشتریان قرار می گیرند .

تیوپ های لیزری سری TP

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تیوپ های لیزری سری TP

محصولات لیزر سری TP بر اساس تکنیک ها و فناوری های به کار رفته جدید به روز شده اند. 20٪ افزایش توان و 30-100٪ افزایش عمر کاری نتیجه این ارتقا بوده است . این سری به دلیل عملکرد خوب و کارایی بهتر آن توسط بازار مورد انتخاب مشتریان قرار می گیرند .

خنک کاری هر دو سیستم اپتیک

دارای کاتالیزور دو مرحله ای

سیستم فلزی پنجره خروجی

کیفیت نور بسیار عاری

کاربرد های تیوپ های لیزری سری TP

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کاربرد های تیوپ های لیزری سری TP

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

کاربرد های تیوپ های لیزری سری TP

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خانواده تیوپ های لیزری سری TP

سری
TP
مدل قدرت میانگین قدرت حداکثر طول کامل عمر عملکرد سفارش
TP-12 95 وات 108 وات 1290 میلی متر 10000 ساعت
TP-14 115 وات 125 وات 1490 میلی متر 10000 ساعت
TP-16 135 وات 150 وات 1690 میلی متر 10000 ساعت
TP-18 155 وات 180 وات 180 میلی متر 10000 ساعت

خانواده تیوپ های لیزری سری TP

سری
TP
مدل قدرت میانگین قدرت حداکثر طول کامل عمر عملکرد سفارش
TP-12 95 وات 108 وات 1290 میلی متر 10000 ساعت
TP-14 115 وات 125 وات 1490 میلی متر 10000 ساعت
TP-16 135 وات 150 وات 1690 میلی متر 10000 ساعت
TP-18 155 وات 180 وات 180 میلی متر 10000 ساعت